Uitbreiding, 2-hoog

In een beschermd stads gezicht van Groningen is de tweede verdieping uitgebreid. Het bestaande balkon aan de achterzijde is opgevuld met een studio met veel glas. Van het balkon is ongeveer een kwart blijven bestaand zodat de bewoners nog heerlijk op het zuiden van de zon kunnen genieten. De nieuwe zijgevel is in de zelfde trant voort gezet als het bestaande. Vanaf de straat is dan ook nauwelijks te zien dat er een ingreep is geweest.

Trabes heeft deze verbouwing op verzoek van de reeds geselecteerde aannemer uitgewerkt. De vergunningstekeningen dienden tevens als uitvoering tekeningen.

De derde ‘foto’ is een impressie. Deze geeft goed weer hoe het resultaat na verbouwen is. Op een paar details na is het goed volgens tekeningen uitgevoerd!

Opdrachtgever: Frank Hutchison en Esther Schaareman
Aannemer: De Bouwallrounder, Erik Smidt
Locatie: Groningen (stad)