Informatie vergunning

Op deze pagina vindt u algemene informatie over bouwen en procedures.

Heeft u over onderstaande of andere zaken een vraag, bel 050 – 2 800 800 voor meer informatie of stel hier uw vraag.

Wabo en Omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning wordt geregeld via de Wabo(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
In het kort de procedure met de wettelijke termijnen.

Op het moment dat u de vergunningsaanvraag indient gaat de termijn lopen. De gemeente publiceert uw aanvraag in diverse kranten en huis-aan-huis bladen.
Vervolgens wordt er gecontroleerd of de aanvraag compleet is, zo niet dan krijgt u de mogelijkheid de aanvraag aan te vullen. Alleen een complete aanvraag wordt in behandeling genomen.
De gemeente heeft acht weken de tijd om een aanvraag goed of af te keuren.
In bijzondere gevallen kan een gemeente een aanvraag aanhouden, zij heeft dan zes weken langer de tijd om de aanvraag te beoordelen.
Houdt de gemeente zich niet aan de gestelde termijnen, dan is de vergunning van rechtswege verleend.
Hierna volgt een termijn van zes weken waarin bezwaar kan worden aangetekend.
Zijn er geen bezwaren dan volgt het verlenen van de definitieve vergunning.

Opmerkingen
– Het is in veel gevallen verstandig om een vooroverleg bij de gemeente aan te vragen. Hierbij kunt u gebruik maken van eenvoudige schetsen zodat u voorkomt dat u onnodig kosten maakt.
– Houdt u er rekening mee dat er leges in rekening gebracht worden bij het indienen van een vergunningsaanvraag. Deze verschillen per gemeente.
– Niet alle vergunningen gaan automatisch mee met een omgevingsvergunning.
– Sommige vergunningen mogen ook later aangevraagd worden zoals bijvoorbeeld een gebruiksvergunning.
– Indien er bewaar wordt gemaakt zullen de termijnen anders verlopen. Bezwaar maken kan in de termijn van zes weken na verlenen en bekend maken van de vergunning.

Schematisch verloop van een project:

Elk project hoe groot of hoe klein ook begint met het maken van plannen! Hieronder volgt een korte en schematische opsomming van zaken waar u mee te maken kan krijgen wanneer u wilt gaan bouwen.
Uitgangspunt is dat u gaat bouwen op eigen erf of dat u in bezit bent van een eigen kavel waar op gebouwd mag worden.

  • plannen maken (opstellen Programma van Eisen). Hieronder valt onder andere ontwerpen (VO/DO) en een ruwe schatting van de kosten maken (raming)
  • vergunningen aanvragen (omgevingsvergunning)
  • prijsbepaling t.b.v. de uitvoering (prijsaanvraag of aanbesteding)
  • uitvoeringstekeningen laten maken (werktekeningen)
  • uitvoering
  • oplevering

Opmerking
Indien u beschikt over een nieuwe bouwkavel kan het zijn dat er nog geen aansluitpunten door Nutsbedrijven zijn aangelegd. Dit zijn kosten die bij u in rekening worden gebracht, houdt daar rekening mee tijdens het opstellen van een begroting.

Tegenwoordig moeten regenwater en afvalwater gescheiden worden aangeboden aan de gemeente. In uw ontwerp worden twee gescheiden waterafvoer systemen meegenomen. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.