FAQ (vaak gestelde vragen)

Staat uw vraag er niet bij of twijfelt u over uw mogelijkheden, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u verder helpen. Bel 050 – 2 800 800 voor meer informatie of stel hier uw vraag.

Filter faq’s:

Heb ik een architect nodig om te verbouwen?

Heel kort gezegd: nee. Maar dat is geheel aan de opdrachtgever.

Voor grote of ingewikkelde bouwkundige opgaven of ontwerpen (bijvoorbeeld een meerdere woningen of een appartementen complex) is het wel verstandig een architect in de arm te nemen. Een architect kan wel meerwaarde hebben.
Voor kleinere opgaven (een uitbouw of dakkapel) kan men ook vaak zonder architect uit de voeten.

Hoe groot mag ik uitbouwen?

Hoe groot een uitbouw of aanbouw mag zijn is te vinden in het bestemmingsplan.
De dit is onder andere afhankelijk van de oppervlakte van de kavel, de hoogte en de plaats van de uit- of aanbouw. De regels hiervoor staan in de Bor (Besluit omgevingsrecht).

Hoe ver mag ik uitbouwen

Hoe ver of hoe diep je mag uit- of aanbouwen staat in de Bor (Besluit omgevingsrecht).
In een aantal gevallen mag je vergunningsvrij bouwen.
Dat hangt mede af van de hoogte van de uitbouw en of er een schuin dak op wordt gebouwd.

Hoe weet ik wat een dragende muur is?

Meestal zijn dragende muren van steen of beton. Maar ook Houten wanden kunnen dragend zijn. Door te kijken naar de overspanningsrichting van de vloer er boven kun je afleiden of de wand dragend is of niet.

Ik heb asbest gevonden, wat nu?

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/vraag-en-antwoord/stappenplan-wat-moet-ik-doen-bij-asbest
Wanneer asbest op een plaats binnen zit en je hoeft er niet mee aan de slag dan mag het gewoon zitten blijven.
Heeft u asbest gevonden aan de buitenzijde, dan zal het moeten worden verwijderd. De overheid heeft aangegeven dat asbestdakbedekking voor 2024 verwijderd moeten zijn.

Ik wil uitbouwen bij mijn woning mag dat?

Om te bepalen of je mag uitbouwen moet eerst duidelijk zijn wat je precies wilt. Vervolgens kunnen we de regels erop naslaan. Deze staan in het bestemmingsplan en in het bouwbesluit.

Of je mag uitbreiden is onder andere afhankelijk van de grootte en hoogte van uw plannen in relatie tot uw huidige woning en de grootte van het erf.

Ik woon in een monument en wil verbouwen. Zijn er speciale regels waar ik aan moet voldoen?

Ja voor een monument gelden speciale regels.
Je mag niet zomaar iets aanpassen aan een monument. Wil je iets wijzigen dan heb je een vergunning nodig. Bijvoorbeeld het wijzigen van de kleur van je kozijnen of het vervangen van enkelglas door dubbelglas.
Gewoon onderhoud mag wel zonder vergunning uitgevoerd worden. Bijvoorbeel een verrot kozijn uitstukken. Onderhoud is verbetering van de bouwkundige staat zonder dat het uiterlijk van het monument wordt aangetast of gewijzigd. Dus het vervangen van houten kozijnen door kunststofkozijnen die er (bijna) net zo uitzien valt daar niet onder.

Is een dakkapel vergunningplichtig?

Een dakkapel is in veel gevallen niet vergunningplichtig. Wanneer een dakkapel zichtbaar is vanaf de openbare weg vaak wel. Wanneer een dakkapel een schuindak heeft is het altijd vergunningplichtig.

Wanneer is bouwen vergunningplichtig?

Om te mogen bouwen moet je aan veel regels voldoen. Ook wanneer je geen vergunning nodig hebt. Om zonder vergunning te mogen bouwen mag je bijvoorbeeld niet verder dan 4 meter achter de achtergevel uitbouwen en moet je 1 meter achter de voorgevel blijven.

Wat is een bestemmingsplan?

In het bestemmingsplan staan de regels die de plaatselijke overheid heeft opgesteld (gemeente) waar je aan moet voldoen om te mogen bouwen. Denk hieraan bijvoorbeeld aan de maximale hoogte, het maximale oppervlak of plat dak of schuin dak.

Wat is een dragende muur?

Een dragende muur maakt deel uit van de constructie van een gebouw. Het draagt bijvoorbeeld de verdiepingsvloer of het dak. Het kan ook voor stabiliteit zorgen. Een dragende muur mag je dus niet zomaar slopen of een doorgang in maken. Daarvoor in de plaats moet dan een nieuwe constructie worden geplaatst.

Wat is het Bouwbesluit?

In het Bouwbesluit staan alle voorschriften waaraan een gebouw of bouwwerk moet voldoen. Het is uitgegeven door de overheid. Het Bouwbesluit wordt regelmatig aangepast aan wet- en regelgeving. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de energiezuinigheid van een gebouw.
In het Bouwbesluit staan alleen technische voorschriften. Het bouwbesluit gaat niet over of iets mooi of lelijk is.

Wat kost bouwbegeleiding?

De kosten van bouwbegeleiding hangen af van de plannen die u heeft. Dat is per geval verschillend en hangt af van de omvang van uw project, of er nog tekeningen nodig zijn en bijvoorbeeld welke taak de bouwbegeleider heeft.

Wat kost een bouwvergunning?

In veel gevallen heb je een vergunning nodig om te mogen bouwen. De vergunning vraag je aan bij de gemeente waar je gaat bouwen. Daar betaal je leges voor. Per gemeente verschilt dit bedrag. Maar glolbaal bedragen leges ongeveer 3% van de bouwkosten. Dit is het bedrag dat de aannemer rekent exclusief btw om te bouwen.

Wie of wat is de welstand?

De Welstand is een orgaan van de gemeente. Sommige gemeentes hebben een Stadsbouwmeester.
Zij bestaat meestal uit een aantal architecten die de gemeente adviseren over het uiterlijk van een gebouw of bouwwerk.
De gemeente is niet verplicht het advies over te nemen, maar doet dat in de meeste gevallen wel.
De Welstand of stadsbouwmeester kijkt naar de (bouwkunige) samenhang van het ontwerp.