Wie of wat is de welstand?

De Welstand is een orgaan van de gemeente. Sommige gemeentes hebben een Stadsbouwmeester.
Zij bestaat meestal uit een aantal architecten die de gemeente adviseren over het uiterlijk van een gebouw of bouwwerk.
De gemeente is niet verplicht het advies over te nemen, maar doet dat in de meeste gevallen wel.
De Welstand of stadsbouwmeester kijkt naar de (bouwkunige) samenhang van het ontwerp.