Hoe groot mag ik uitbouwen?

Hoe groot een uitbouw of aanbouw mag zijn is te vinden in het bestemmingsplan.
De dit is onder andere afhankelijk van de oppervlakte van de kavel, de hoogte en de plaats van de uit- of aanbouw. De regels hiervoor staan in de Bor (Besluit omgevingsrecht).